EU-Arctic Forum: store ambisjoner og økt samarbeid på agendaen

EU-Arctic Forum: store ambisjoner og økt samarbeid på agendaen

Klikk for stort bildeHKH Prinsesse Viktoria Lena Lee   Større ambisjoner, økt samarbeid og mer samhandling med de som bor og lever i Arktis. Dette var noe av hovedbudskapet fra talerne på EU Arctic Forum i Umeå.

Nærmere 500 deltagere møtte opp for å diskutere utviklingen i Arktis i Umeå 3.-4. oktober. Blant disse var det representanter fra samiske organisasjoner, lokale og regionale myndigheter, EU-Kommisjonen og ikke minst HKH Prinsesse Victoria av Sverige.  

Konferansen var et resultat av arbeidet som nettverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), hvor Nord-Norges Europakontor er medlem, har lagt ned for å sette de Arktiske regionene i fokus når EUs arktispolitikk er i ferd med å formes.

EUs ambassadør til Arktis, Marie-Anne Coninsx, løftet også frem viktigheten av fortsatt samarbeid med aktører på ulike nivåer i det europeiske Arktis. Dette er i tråd med EUs arktisstrategi fra 2016 som NSPA-nettverket har vært med på å påvirke.

Ny Arktis-strategi fra EU trenger også lokale perspektiver

I disse dager er EU i ferd med å utvikle en ny Arktis-strategi. Aktører fra NSPA-området sørget for å fremme mangfoldet i regionen og hvordan lokale institusjoner og næringsliv kan bidra til det grønne skiftet.

Eksempelvis ble universitetskonstellasjonen Arctic Five trukket fram som eksempel på kunnskapsprodusenter i regionen. Konstellasjonen består av totalt fem nordlige universiteter fra Norge, Sverige og Finland, deriblant vår parner UiT - Norges arktiske universitet.

Under konferansen ble også det pågående arbeidet med å få på plass en Arctic Investment Platform (AIP) presentert. Dette er et eksempel på en mulighet for hvordan man kan dekke investeringsgapet i Arktis ved å tilby risikovillig kapital til innovative miljøer som har potensiale til å skape arbeidsplasser.

I sum ble det fra Arktisk side vektlagt at EU må utforme en politikk som tar hensyn til de lokale perspektivene som bidrar til et levende Arktisk samfunn.