Et sterkere EU i verden – og i Arktis

Et sterkere EU i verden – og i Arktis

  Klikk for stort bilde

— Vi skal bruke muligheten til å komme sterkere ut av krisen, og skape en ny vitalitet for EU, sier lederen for Europakommisjonen Ursula Von der Leyen om deres arbeidsprogram for 2021.  

Arbeidsprogrammet består av seks overordnede punkter og overskriften “fra strategi til levering” sier noe om satsingsnivået til EU. Hovedmålet er å gjenreise EUs økonomi etter koronapandemien, og å bygge videre på den grønne omstillingen av Europa.  

Du kan lese hele arbeidsprogrammet her.

Ny Arktisstrategi 

Europakommisjonen ønsker å gjøre EU til en enda viktigere global aktør som tar sin plass i verdenspolitikken. Målet er å styrke EUs rolle i verden, og Unionens nye Arktisstrategi er et av punktene som jobbes med det kommende året. De skriver at de skal oppdatere politikken i tråd med at Arktisregionen opplever store effekter av klimaendringer, og vil jobbe for å skape et samarbeid som vil gjøre regionen i stand til å møte de økonomiske- og sikkerhetsmessige utfordringene som vil oppstå framover.  

EU har tidligere hatt en noenlunde passiv tilnærming til de Arktiske territoriene, men det er sannsynlig at de framover vil bli en langt mer aktiv aktør. Siden vi ser at klima og sikkerhet for de Arktiske regionen er høyt på deres prioriteringsliste vil det være viktig for Nord-Norge å si sitt om hvordan vi best kan møte utfordringene som vil oppstå. 

Når EU kommer til Arktis, vil det påvirke oss. Det kommer til å være viktig at nordnorske stemmer sier ifra om hva landsdelen trenger til EU politikerne. Les mer her.

Karbontoll på produkter 

Det er også lagt fram tiltak som skal gjøre det mulig å oppnå et klimanøytralt Europa innen 2050. Europakommisjonen kommer til å legge fram en plan for ny miljølovgivning i EU, med navnet «Fit for 55». I denne planen vil det være et bredt fokus på tiltak, deriblant hvordan øke mengden med fornybar energi, energiskatt og utbedring av bygningsmasse for å gjøre de mer energieffektive.  

Det vil også innføres en karbontoll på produkter som importeres til EU, som skal sørge for at produkter eller deler av produkter som kommer inn til det Europeiske markedet, og som brukes i produksjonen i EU holder en god miljøstandard. I tillegg vil Kommisjonen foreslå tiltak for å iverksette handlingsplanen for sirkulærøkonomi, EUs biodiversitetsstrategi og ´farm to fork´-strategien. 

EU skal jobbe med å forsterke Schengen-avtalen, som Norge er en del av. I arbeidsprogrammet skriver de at de vil jobbe med medlemslandene og Europarlamentet for å bevare og forbedre avtalen. Dette skal resultere i en ny strategi for Schengens framtid, og målet er at standarden for fri ferdsel uten intern grensekontroll i Europa skal bli enda bedre. 

Det er tydelig at EU ønsker å ta en større rolle, og det kommer til å komme utviklinger innenfor en rekke felt framover som kan få stor betydning for Nord-Norge i det kommende året.