ESA vurderer arbeidsgiveravgiften på nytt

ESA vurderer arbeidsgiveravgiften på nytt

Klikk for stort bilde Torjus Kleiven Kandal

Unntaksregelen med at bedrifter utenfor sone med lavere arbeidsgiveravgift får samme sats som lokale bedrifter er stanset og vil bli gjennomgått på nytt av ESA. 

Som følge av dommen der KIMEK Offshore AS vant mot ESA i EFTA-domstolen, har ESA i dag bestemt og gå igjennom ordningen på nytt tilknyttet én bestemt unntaksregel.

 

Kirkenesbedriften KIMEK Offshore mente at det var feil at bedrifter som ikke var etablert i tiltakssonen, men utførte oppdrag i sonen, kunne på lik linje med lokale aktører få redusert eller ingen arbeidsgiveravgift. De tok saken videre til EFTA-domstolen i Luxembourg og fikk medhold. 

 

- Beslutningen om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA har bedt norske myndigheter om å stanse tildeling av støtte gjennom unntaksregelen, og vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og andre med interesse i saken, skriver ESA på sine hjemmesider.

 

Differensiert arbeidsgiveravgift er en omfattende ordning som har stor betydning for nordnorsk næringsliv.

 

Hovedregelen er at denne støtten kun gis til bedrifter som er registrert i en av sonene ordningen dekker, men en unntaksregel har imidlertid åpnet for at også bedrifter registrert utenfor disse områdene kan få støtte dersom ansatte i bedriften utfører arbeid i en sone med redusert avgiftssats. 

 

ESA opplyser videre at utover dette har dagens beslutning ingen konsekvenser for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.