EØS/EU-minister Helgesen om fremtiden for norsk sjømateksport og TTIP-avtalen:

EØS/EU-minister Helgesen om fremtiden for norsk sjømateksport og TTIP-avtalen:

Klikk for stort bilde

«Norges ambisjon er å mangedoble eksportverdien av norsk sjømat over de neste årene. Hva en eventuell TTIP-avtale vil bety i denne sammenhengen er usikkert». 

Europabevegelsens årlige Europakonferanse gikk av stabelen i Oslo 6. november. Årets tema var handel og de pågående forhandlingene mellom USA og EU om den mye omtalte frihandelsavtalen TTIP, var sentralt under konferansen.

 

Flere prominente foredragsholdere holdt innlegg for de mange fremmøtte, deriblant EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell og EØS/EU-minister Vidar Helgesen. Helgesen understreket at handel utvilsomt er svært viktig for Norge men at Norge er uten handelsavtale med 6 av 10 av verdens største økonomier.

 

Han fremhevet at EØS-avtalen per dags dato er Norges viktigste handelsavtale og en bunnplanke i norsk handel og økonomi.  Ministeren understreket også at fiskeri er en viktig handelsvare for fremtiden som styrker seg stadig. Hvordan en endelig TTIP-avtale vil påvirke Norges ambisjon om en mangedobling av eksportverdien av norsk sjømat i årene fremover er som nevnt innledningsvis usikkert.

 

Helgesen antydet at landbruksprodukter og sjømat antageligvis ikke kom til å være med i en eventuell endelig TTIP-avtale men kreve spesiell behandling og tilpassede løsninger etter hvert.

 

EØS/EU-ministeren poengterte at utfordringer for norsk eksport knyttet til en eventuell endelig TTIP-avtale vil være økt konkurranse i EU-markedet når amerikanske varer i større grad kommer inn på dette markedet. Han utrykte at dersom amerikanske varer får nulltollbarrierer, vil dette kunne få særlig store konsekvenser for sjømatsektoren, selv om ulike sektorer vil bli påvirket forskjellig.

 

Helgesen avsluttet med å poengtere det som kjent er at vi vet lite med sikkerhet om hvilke konsekvenser en ferdigforhandlet TTIP-avtale vil få for norsk eksport før en endelig avtale foreligger. Vi vet heller ikke om vi vil ha mulighet til å tilslutte oss en TTIP-avtale som tredjepart eller i hvilken form.

 

Ministeren understreket også avslutningsvis at Norge ikke kan lene seg tilbake for å «vente og se» og at vi heller ikke kan vente med å tenke gjennom mulige konsekvenser før en endelig avtale eventuelt foreligger.

 

Du kan se video av samtlige foredrag her