Energi og forskning sentralt under Arktis-workshop i Oslo

Energi og forskning sentralt under Arktis-workshop i Oslo

Klikk for stort bildePanelet mottar innspill fra salen Mari Røsten

Den 27. mai avholdt Europakommisjonen ved EEAS og DG MARE en workshop i Oslo som et ledd i utviklingen av EUs nye Arktis-strategi.

Overordnet tema for workshopen var «energi og klima i Arktis». Mer spesifikt diskuterte man klimaendringer, fornybar energi, olje og gass samt forskningsbehov.

 

EUs ambassadør til Norge Helen Campbell innledet, og fremhevet tre hovedgrunner til at EU nå oppdaterer sin Arktis-politikk: årets klimatoppmøte i Paris (COP21), behovet for energisikkerhet og den geopolitiske situasjonen.

 

Kommisjonen hadde invitert innledere fra norske myndigheter, miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer i EU. På plass i salen var blant annet representanter fra Nordland fylkeskommune og Salten Regionråd.

 

Fra norsk side ble de arktiske kyststatenes suverenitet vektlagt, og man understreket at de nødvendige reguleringer i området er på plass, også for å håndtere klimaendringene. Disse endringene ble i Arktis beskrevet som alvorlige, med uforutsigbare konsekvenser.

 

Bellona viste til det store potensialet for produksjon av fornybar energi i Nord-Norge, og at dette hindres av dårlige insentiver og infrastruktur samt arealkonflikter. De var enige med Statkraft i at det nåværende markedet med kraftoverskudd i nord ikke gir grunn til nettutbygging, men at etablering av kraftforedlende industri kan være en driver.

 

Forskningsdelen av programmet belyste EUs rolle i å være med å styrke arktiske forskningsplattformer og verktøy, og viktigheten av at data og resultater er åpne og tilgjengelige. Arktisk forskning er blitt gradvis mer tverrfaglig, og fokuserer i større grad på å løse samfunnsutfordringer. Forskningen spiller også en viktig rolle som grunnlag for policyutvikling.

 

Kommisjonen jobber nå med EUs nye Arktis-strategi, og av totalt tre planlagte workshops var arrangementet i Oslo det andre i rekken. Første samling fant sted i Rovianiemi i Finland, der tema var infrastruktur, regional utvikling, urfolk og mineraler. Den tredje og siste samlingen foregår i Reykjavik den 24. juni, og vil fokusere på maritim sikkerhet, shipping, fiskeri og turisme. Mer informasjon om workshopen i Reykjavik finner du her.