Energi og Arktis sentralt i Rådets konklusjoner om Norge

Energi og Arktis sentralt i Rådets konklusjoner om Norge

Klikk for stort bildeRådets hovedsete i Brussel, Justus Lipsus-bygningen Den Europeiske Unions Råd Etter tirsdagens møte i Brussel har Rådet (medlemslandene) kommet fram til sine konklusjoner rundt det utvidede indre marked og EUs forhold til vesteuropeiske ikke-medlemsland.

Rådet påpeker at relasjonen mellom EU og Norge er nær og stabil, og at forholdet er ytterlige styrket i løpet av de to siste årene. Regjeringens nye EU-strategi og oppnevnelsen av EU/EØS-minister Vidar Helgesen omtales som særlig positivt.
 
Energisamarbeid har en sentral plass i rapporten, og Norges rolle som nøkkelleverandør av olje og gass til EU vektlegges. Rådet anerkjenner Norges betydning for EUs energisikkerhet, men etterlyser samtidig hurtig integrering av EUs tredje energipakke.
 
Arktis-politikk trekkes også fram. Rådet ønsker å styrke samarbeidet med Norge på dette området, og ser positivt på Norges støtte for EUs observatørstatus i Arktisk Råd.
 
Videre vies hvalfangst oppmerksomhet i rapporten. Rådet understreker sin sterke støtte for det internasjonale moratoriet på kommersiell hvalfangst, og Norge oppfordres til å revurdere sin posisjon i dette spørsmålet.
 
Rådet framhever til slutt et spesielt ønske om å åpne forhandlinger om liberalisering av handel med landbruksprodukter under Artikkel 19 i EØS-avtalen.
 
Rådskonklusjonene i sin helhet kan leses her.