EFTA-domstolen annullerte ESA-vedtak om regionalstøtte

EFTA-domstolen annullerte ESA-vedtak om regionalstøtte

Klikk for stort bilde

Medhold for Kimek Offshore i EFTA-domstolen i sak om differensiert arbeidsgiveravgift. 

Nord-Norges Europakontor har tidligere skrevet om det nordnorske selskapet Kimek Offshore som stevnet EFTAs overvårningsorgan ESA inn for EFTA-domstolen i desember 2014. Saken dreier seg om en potensielt smutthull i differensiert arbeidsgiveravgift som du kan lese mer om her. Nå har EFTA-domstolen fattet vedtak i denne saken. 

 

ESAs godkjennelse av regionalstøtte til sørnorske firmaer som driver utleie av arbeidskraft annullert av domstolen, skriver Kimek Offshore i en pressemelding. 

 

Kimek Offshore fikk 23. september medhold av EFTA-domstolen om at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) ikke hadde gjort en grundig nok vurdering av regelen som gir sørnorske firmaer regionalstøtte ved utleie av arbeidskraft.

 

Domstolen har nå opphevet ESAs vedtak som ga norske myndigheter grønt lys til å gi sørnorske firmaer regionalstøtte når deres arbeidstakere midlertidig leies ut i Nord-Norge.

 

ESA godkjente sommeren 2014 ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig og målrettet virkemiddel for å sikre bosetting i distriktene, især i Nord-Norge.

 

ESA godkjente imidlertid i samme vedtak også regler som gir firmaer som driver med utleie av arbeidskraft differensiert arbeidsgiveravgift, selv om disse er lokalisert i sentrale strøk og dermed ikke bidrar til bosetting i distriktene.

 

Kimek Offshore ba i desember 2014 EFTA-domstolen om å vurdere om saken bør sendes tilbake til ESA for fornyet vurdering og en bredere høring av alle involverte parter. Dommen som kom den 23. september støttet opp om Kimek Offshores innvendinger mot ESAs vedtak.

 

«EFTA-domstolen har opphevet den delen av ESAs vedtak som godkjenner den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til utleiefirmaer i sør. Dommen innebærer i praksis også at Norges innføring av støtte til sørnorske firmaer har vært ulovlig siden 2010. Vi vil nå følge opp saken overfor både ESA og norske myndigheter», sier advokat Bjørnar Alterskjær i ALT advokatfirma, som har bistått Kimek Offshore i saken.

 

Denne saken er utdrag fra Kimek Offshores pressemelding.