Diskuterte investeringer i Arktis

Diskuterte investeringer i Arktis

Klikk for stort bildeMogherini speaking at the Arctic Stakeholder Forum in Oulu Jonathan Nackstrand, European Union

 

Klimaendringer og jernbane til Nord-Norge diskutert på stor arktiskonferanse i Finland.

Deltagere på høyt nivå deltok på ”A sustainable Arctic – innovative approaches” i Oulu, Finland 15. og 16. juni i regi av Europakommisjonen og EEAS (EUs utenrikstjeneste). Konferansen var arrangert i kjølvannet av EU sin oppdaterte arktiske politikk som ble lansert i april i fjor.

EUs investeringer i Arktis ble diskutert i forbindelse med Arctic Stakeholder Forum, som kontoret har jobbet aktivt med. Satu Vehreävesa presenterte NSPA sin rapport hvor investeringer blant annet til infrastruktur, helse og utdanning blir nevnt som viktige prioriteringer.

Flere finske representanter uttalte at de ønsker seg jernbane nordover og gjennom Norge til Barentshavet/Norskehavet, noe de håper at EU kan støtte og være med å betale for. Norge uttrykte også sin støtte til prosjektet. Fra EU var utenrikssjef Federica Mogherini og kommissær for fiskeri, maritime saker og miljø, Karmenu Vella til stede. Sammen har de ansvaret for EU sin arktiske politikk, som stadig blir mer omfattende og mer prioritert av EU. Fra Norge deltok blant annet Europaminister Frank Bakke-Jensen, statssekretær Grete Ellingsen og stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. Se hele programmet her (SE LENKE).

Nord-Norges Europakontor skal jobbe aktivt sammen med NSPA for å sikre at vår stemme blir hørt i diskusjonen om framtidens investeringer i det europeiske Arktis.

Diskusjonen rundt investeringene i Arktis er knyttet til en større debatt om framtidens regionalpolitikk og EU-budsjettet etter 2020. Det er usikkert på hvor mye midler EU både ønsker og kan innvilge til regionale samarbeidsprogrammer i framtiden når budsjettet blir mindre på grunn av Brexit. Europakommisjonen åpnet offisielt debatt om regionalpolitikken etter 2020 i går på en stor konferanse i Brussel, hvor blant annet Presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, og Maltas statsminister, Joseph Muscat har uttalt seg. Konferansen vil etterfølges av en rapport hvor konklusjoner og utdrag fra debatten vil bli inkorporert. Det ble også klart at kommisæren for budsjett, Gunther Oettinger vil legge frem et refleksjonsnotat om EUs fremtidige budsjett onsdag 28. juni.