Differensiert arbeidsgiveravgift tas opp med Europakommisjonen

Differensiert arbeidsgiveravgift tas opp med Europakommisjonen

Klikk for stort bildeKart over Nord-Norge Regjeringen tar nå ny kontakt direkte med Europakommisjonen i saken med differensiert arbeidsgiveravgift.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen har i et brev 28. april til Europakommisjonen understreket hvor viktig ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er for Norge.

I brevet oppfordrer de to statsrådene Europakommisjonen til raskt å avklare innholdet i sektorbegrensningene.

Nord-Norges Europakontor prioriterer denne saken svært høyt og ser initiativet fra regjeringen særs positivt.

Tidligere i år ble det kjent at de nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere.

Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene skal derfor betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014. Dette ble presentert i en pressemelding fra regjeringen i mars i år.

Dette kan få store konsekvenser for næringslivet i nord, og nå er det altså arrangert møte for å diskutere disse sektorunntakene.

Det skal også være usikkerhet innad i EU om hvordan regelverket skal tolkes og kontoret har gjennom kontakt med andre regioner i EU, som regelverket berører, forsøkt å påvirke den endelige utformingen.

Kontoret håper nå at forhandlingene mellom Europakommisjonen og regjeringen fører til at de nye retningslinjene berører færrest mulig bedrifter.