Differensiert Arbeidsgiveravgift opp i EFTA-domstolen

Differensiert Arbeidsgiveravgift opp i EFTA-domstolen

Klikk for stort bildeEFTA-domstolen i Luxembourg Torjus Kleiven Kandal

Denne uken var det høring på reglene rundt statsstøtteregelverket.

Verkstedbedriften Kimek Offshore, som holder til i Kirkenes og driver med vedlikeholdsarbeid til oljeindustrien, har gått til sak mot EFTAS overvåkningsorgan ESA, der de mener at det er smutthull i regelverket.

 

I dag er reglene slik at både en bedrift som er i innenfor og utenfor sonen med redusert arbeidsgiveravgift, får bedriften redusert eller ingen arbeidsgiveravgift når en opererer i sonen. Dette mener Kimek Offshore er feil og at nordnorsk næringsliv mister sitt konkurransefortrinn og blir utkonkurrert.

 

Kimek Offshore mener at bare næringene som er etablert i sonen bør få denne retten, og ikke de som har kjernevirksomhet utenfor sonen, men som utfører arbeid inne i sonen.

 

Denne uken var det åpen høring i EFTA-domstolen i Luxembourg i saken. Både Kimeks advokat, ESA, norske myndigheter representert ved Finansdepartementet og Europakommisjonen deltok i høringen.

 

Klikk for stort bildeAdvokat Bjørnar Alterskjær representerte Kimek Offshore Torjus Kleiven Kandal

Under høringen støttet både norske myndigheter og Europakommisjonen ESAs synspunkt, at ordningen slik den er i dag er hensiktsmessig.

 

De mener at en oppnår vekst i befolkning, virksomheter og skaper like godt livsgrunnlag for innbyggerne i sonen, om det er lokale eller andre bedrifter som opererer i området.

 

Kimek Offshore mener at man ikke skaper varige arbeidsplasser i eksempelvis Nord-Norge ved å transportere arbeidskraft inn og ut av regionen og at det ikke bidrar til å skape flere lokale arbeidsplasser i områder med svak næringsstruktur.

 

 

Bedriften frykter at ordningen med redusert arbeidsgiveravgift virker mot sin hensikt, med at alle bedrifter som opererer i sonen får dette unntaket. 

 

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gir mange næringer i Nord-Norge redusert arbeidsgiveravgift, og i  Nord-Troms og Finnmark er avgiften null. I sentrale deler av Norge, der fleste verkstedbedriftene innenfor maritime næringer holder til, er det full arbeidsgiveravgift.

 

Nord-Norges Europakontor deltok på høringen og følger saken tett. Dersom Kimek Offshore får medhold av EFTA-domsstolen kan det få stor betydning for nordnorsk næringsliv.

 

En regner med at EFTA-domstolen har en avgjørelse klar innen et par måneder.