Dialog om Arktis sin regionale utvikling i framtiden 

Dialog om Arktis sin regionale utvikling i framtiden 

Klikk for stort bilde– Klimautfordringer og geopolitiske spenninger vil være Arktis sine største utfordringer i årene som kommer, sa den svenske Europaparlamentarikeren Erik Bergkvist under arrangementet. 

Forrige måned var vi deltakende på en rundbordsmøte om hvordan lokale utfordringer kan skape globale muligheter for den Arktiske regionen i regi av Northern Sparsely Populated Area (NSPA), sammen med Europaparlamentarikerne Elsi Katainen og Erik Bergkvist. Til stede var representanter fra OECD, Europaparlamentet, NSPA og regionale representanter fra Nord-Sverige, Nord og Øst-Finland og Nord-Norge. 

Den svenske Europaparlamentarikeren Elsi Katainen åpnet diskusjonen med å trekke fram at i dagens politiske diskusjon om Arktis, så er klima og miljøspørsmål ofte i sentrum. Den nye vekststrategien til EU, European Green Deal, som skal være driveren for utvikling i Europa vil påvirke alt av politikk fra EU framover.  

Les mer om European Green Deal her.

– European Green Deal vil legge føringer for alt fra jordbrukssektoren til gruveindustrien, og det europeiske Arktis har en avgjørende rolle for at EU skal lykkes i den grønne omstillingen, sa Katainen i åpningen av arrangementet. 

Viktig med en teknologisk og grønn omstilling i Arktis 

Normund Popens, EU-kommisjonens nestleder for regional politikk, trakk fram det gode arbeidet som gjøres av NSPA, og hvordan Arktiske aktører ofte er veldig engasjerte og gode samarbeidspartnere for kommisjonen. Han fortalte også at kommisjonen må jobbe for videre regional utvikling, og at de vil prioritere å arbeide for at lavere befolkede områder ikke skal sakke akterut i kjølvannet av Corona-pandemien.  

Både Popens og OECDs ekspert på regional utvikling Jose Enrique Carcilazo diskuterte viktigheten for teknologisk utvikling og utbedring av bl.a. internettinfrastruktur i regionene. 

Global oppmerksomhet mot Arktis 

Økende spenningen i den geopolitiske situasjonen i Arktis ble også et tema under diskusjonen. Europaparlamentarikeren Urmas Paet fra Estland trakk fram at Arktis er blitt et mer attraktivt område som tiltrekker seg oppmerksomhet også fra ikke-Arktiske stormakter.  

Paet argumenterte for at dette gjør at EU vil være en enda viktigere samarbeidspartner for de europeiske regionene i Arktis, og at EU kan være en viktig driver av bærekraftig utvikling i regionen. 

Les vår kronikk om stormaktspolitikk i Arktis her.

Veien videre for Arktis 

Vår egen direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen holdt også et innlegg, hvor han diskuterte den åpne høringen om Arktisstrategien til EU og viktigheten av et godt samarbeid med EU. 

- EU vil være en viktig samarbeidspartner for regionen i tiden framover, og vil kunne være med på å sikre en bærekraftig vekst i Arktis. Samtidig trenger EU Arktis, da vi sitter på viktig mineraler, gode innovasjon og utviklingsmiljøer og mye kunnskap om hvordan man kan bli mer miljøvennlige. Det er rett og slett veldig gode muligheter for samarbeid, sier Nilsen. 

Europaparlamentarikeren Erik Bergkvist avsluttet samtalen med å understreke at klima og geopolitisk spenning kommer til å være de to store utfordringene for Arktis i de kommende årene. I møte med disse utfordringene vil det da være enda viktigere med internasjonalt samarbeid, og han løftet fram NSPA-nettverket som en viktig plattform for regional utvikling i tiden framover.  

Interessert i å lese mer om hvilke utfordringer og muligheter NSPA-regionen har? Her finner du en utfyllende rapport om området.

Etter en god dialog mellom alle tilstede så var det spennende å se hvordan Arktis opplever utfordringer. Samtidig er det tydelig at vår region blir enda viktigere for EU og andre stormakter i tiden framover.