Dette mener Nord-Norge om EUs transportpolitikk

Dette mener Nord-Norge om EUs transportpolitikk

Klikk for stort bildeDe øverste politiske lederne i hvert fylke, Willy Ørnebakk (Troms), Tomas Norvoll (Nordland) og Ragnhild Vassvik (Finnmark) har signert høringsinnspillet. Bildet er tatt ifm Bodøs kandidatur til Europeisk Kulturhovedstad 2024 Emil Bremnes Nord-Norge har utarbeidet eget innspill på EUs transportnettverk og vi mener at grensekryssing og klima er noe av det EU bør legge enda mer vekt på.

Sammen med Nordland, Troms og Finnmark har kontoret utarbeidet et høringsinnspill til Europakommisjonen på EUs transportnettverk, TEN-T (Trans-European Transport Network).

Vi mener at EU bør prioritere infrastruktur lengst nord i Europa enda mer. Det er forventa økt transport i framtida blant anna som følge av mer sjømat ut av landsdelen.

Signert politisk

Det er i Nord-Norges interesse at vi er godt påkobla det europeiske nettet, og at flaskehalser fjernes slik at varer og folk kan mer effektivt transporteres til og fra Nord-Norge og øvrige Europa.  

Vi har allerede oppnådd at Ofotbanen og Narvik havn blir en del av EUs såkalte kjernekorridor Scan-Med.

Innspillet er sendt på vegne av de politiske lederne i de tre nordnorske fylkene.

Les innspillet vårt her.

Nord-Norges Europakontor samarbeider også med svenske og finske regionkontorer i Brussel, og Botniska korridoren om felles interesser innen samferdsel i Nord-Europa. Vi har sammen med dem laget et felles innspill.  

Les vårt felles innspill her