Dette er plastproduktene EU vil forby

Dette er plastproduktene EU vil forby

Foto: Mauro Bottaro / European Union - Klikk for stort bildeFoto: Stockphoto / Mauro Bottaro, European UnionMandag denne uken la Europakommisjonen fram et nytt lovforslag for å bekjempe marin forsøpling.

De nye tiltakene på engangsplast og fiskeredskaper på avveie skal forhindre marin forsøpling, sikre positive effekter for helse og miljø, gi forbrukerne tilgang til mer bærekraftige produkter og fremme en sirkulær økonomi.

Europakommisjonen foreslår å forby visse typer engangsplast, for å unngå at dette havner i havet. Sammen med fiskeutstyr, utgjør dette 70 % av alt søppel til sjøs. Under kan du lese om forslagene om plastprodukter og fiskeriutstyr.  

Dette er forslaget om plastprodukter:

  • Plastforbud for visse engangsprodukter der alternativer er lett tilgjengelige og rimelige. Forbudet gjelder for bomullspinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner og ballongpinner. Nevnte produkter må utelukkende lages av mer bærekraftige materialer for å kunne bli solgt på det europeiske markedet. Engangskopper som er laget med plastlokk, vil kun bli tillatt på markedet hvis lokket forblir festet til koppen.
  • EU-land må redusere bruken av matbeholdere og drikkekopper av plast. De kan gjøre det ved å sette nasjonale reduksjonsmål og gjøre alternative produkter tilgjengelige på salgsstedet, eller sørge for at plastprodukter til engangsbruk ikke kan leveres gratis.
  • Forpliktelser for produsenter: Produsenter skal bidra til å dekke kostnadene for avfallshåndtering og opprydding, samt bevisstgjørende tiltak for matbeholdere, emballasje (til for eksempel potetgull og søtsaker), drikkebeger og kopper, sigarettsneiper, våtservietter, ballonger og plastposer. Bransjen vil også få insentiver til å utvikle miljøvennlige alternativer for disse produktene.
  • Flaskepant: EU-landene forpliktes til å samle inn 90 % av plastflasker for engangsbruk innen 2025, for eksempel gjennom panteordninger.
  • Det skal også komme krav til merking om hvordan våtservietter og ballonger skal avfallhåndteres og om den negative miljøpåvirkningen de har.
  • EU-land må også drive med holdningskampanjer og bevisstgjøring rundt konsekvensene av høyt plastforbruk.

Det nye direktivforslaget har høy prioritet i Europakommisjonen, og sendes nå til Rådet og Europaparlamentet for behandling. Les mer her

Dette er forslaget om fiskeriutstyr:

Direktivet skal også redusere mengden fiskeriutstyr i plast som ender som marin forsøpling, gjennom at landene skal innføre utvidet ansvar for produsentene.

Under pressekonferansen i forbindelse med forslaget viste Kommisjonens visepresident Timmermans til at det kan være mer plast enn fisk i havet i 2050 om utviklingen ikke bremses ned. Fiskeutstyr som garn, liner, nett, teiner osv. står for 27 % av alt søppel langs strendene. Med det nye forslaget vil Kommisjonen oppfordre alle involverte aktører til å få mest mulig av utstyret på avveie tilbake på land og få resirkulert det på riktig måte.

  • Produsenter av fiskeutstyr av plast blir pålagt å dekke kostnadene av innsamlet avfall fra havnemottaket til resirkulering.
  • I dag blir kun 1,5 % av fiskeutstyr resirkulert, til tross for at fiskere har plikt til å hente og rapportere om mistet utstyr til sjøs. Forslaget om å gi produsenter økt konstnadsansvar skal insentivere fiskere til å levere inn avfall til resirkulering.
  • Dette nye tiltaket bygger på eksisterende regler som direktivet Marine Strategy Framework og utfyller andre tiltak mot havforurensning, som for eksempel under direktivet for mottaksanlegg i havner (Port Reception Facilities Directive).

Forslaget går nå til Europaparlamentet og Rådet for behandling. Det håpes at endelig regelverk vil vedtas før enden av året. Les mer her