Dette er EU-ledelsens forslag til langtidsbudsjett og gjenreisningsfond

Dette er EU-ledelsens forslag til langtidsbudsjett og gjenreisningsfond

Klikk for stort bildeEuropakommisjonens president, Ursula von der Leyen, la frem forslaget for Europaparlamentet // Foto: EuropaparlamentetEuropakommisjonen presenterte i går sitt siste forslag til langtidsbudsjett for 2021-2027, inkludert en plan for veien ut av koronakrisa.

Sentralt i budsjettet er et gjenreisningsfond, kalt Next Generation EU, som skal bidra til å få den europeiske økonomien på fote igjen etter koronakrisen. Målet med fondet er å sikre en bærekraftig, inkluderende og rettferdig vei ut av koronakrisen for EUs borgere. Forslaget er at 500 milliarder euro skal distribueres som tildelinger til medlemslandene, mens 250 milliarder euro vil bli tilgjengelig som lån.

Langtidsbudsjettet og gjenreisningsfondet utgjør totalt 1.85 billioner euro, som tilsvarer omtrent 14 norske statsbudsjett.

Se hele det foreslåtte budsjettet nederst i dokumentet her

Store summer til forskning, innovasjon og utdanning

I budsjettforslaget er det satt av 94,4 milliarder euro til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, noe som er nesten 15 milliarder euro høyere enn dagens budsjett. Dette er verdens største program i sitt slag, og 80.9 milliarder euro er prislappen på programmet, mens de ytterlige 13.5 milliard euroene skal tilgjengeliggjøres gjennom Next Generation EU. Detaljene rundt hvordan pengene vil bli tildelt fra tiltaksfondet, og på hvilke vilkår, er fremdeles usikkert. Forskning på helse og grønn og digital omstilling vil få fokus i programmet.

Rammeprogrammet for kultur og media, Kreativt Europa, har fått noe økte budsjetter fra 1.46 til 1.5 milliarder euro, mens det velkjente programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, har fått en kraftig økning fra 14.7 til 24.6 milliarder euro.

Norge skal i tiden fremover ta stilling til deltakelse i EU-programmer fra 2021. Se midlertidige innspill fra EFTA-komiteen her.

Fremdeles satsing på grønn vekst

EU-landene opplever for tiden en historisk nedgang i økonomien som følge av korona, til sammenligning med den store depresjonen på 30-tallet.

Kommisjonen har derfor varslet at den grønne vekststrategien som ble lansert før jul, Green Deal, fremdeles kommer til å være en sentral del av veien ut av krisen. Den er planlagt å flettes inn i gjenreisningsfondet Next Generation EU, samt i det øvrige langtidsbudsjettet, slik at man fremdeles når det overordnete målet om å gjøre Europa karbonnøytralt innen 2050.

Les rapporten vi har skrevet om Green Deal, og hvordan den kan skape muligheter for grønn vekst i Nord-Norge.

Et skritt nærmere et langtidsbudsjett

Det nye budsjettforslaget er en del av forhandlingene mellom EU-landenes ledere (Det europeiske råd), Kommisjonen og Europaparlamentet (de folkevalgte) som sammen skal bestemme budsjettpotten til EUs langtidsprioriteringer for årene 2021-2027. Budsjettet er tett knyttet til politiske ambisjoner og gjenreisningsplanen etter korona.

Nå har altså Kommisjonens oppdaterte budsjettforslag omsider kommet på bordet, og planen er videre at Det europeiske råd tar stilling til saken i juli.