– Den største trusselen mot Arktis er aktiviteter sør for polarsirkelen

– Den største trusselen mot Arktis er aktiviteter sør for polarsirkelen

Klikk for stort bildeFoto: High North CenterDet sa Torjus Kleiven Kandal under seminaret Arctic Connections i Roma denne uka som ble arrangert av SIOI, Norges ambassade i Roma og Nord universitet, i samarbeid med Nordland Fylkeskommune.

Nord-Norges Europakontor var invitert med for å snakke om bærekraftig utvikling og Nord-Norges syn på EUs engasjement i Nordområdene.

– Nord-Norge er veldig glad for EUs engasjement i Arktis. Det er nødvendig for å sikre livsgrunnlag bade på kort og på lang sikt, sa Kleiven Kandal i sin tale til publikum og de internasjonale ekspertene som var tilstede.

Seminarets formål var å sette et større fokus på befolkning og miljøpåvirkning i arktiske områder. Tilstede var det flere prominente aktører, blant andre Norges ambassadør til Italia, Margit Tveiten, EUs ambassadør til Arktis, Marie-Anne Coninsx, samt ulike representanter fra politiske institusjoner, universiteter og forskermiljøer fra norsk og italiensk hold.

Stereotypier og muligheter i Arktis

– Vi hører ofte om stereotypier knyttet til Arktis i internasjonal media. Løsningen på klimautfordringer er ikke å generalisere arktiske områder og befolkningen der, da dette i verste tilfelle kan føre til store spenninger, innledet Kleiven Kandal på seminaret.Klikk for stort bildeFoto: High North Center   – I mange tilfeller vil klimautslipp gå ned dersom man flytter industrier til arktiske områder. Tilgangen til grønn energi, et kaldt klima og råmaterialer er lettere tilgjengelig her, og kan gjøre industrien renere.

Et større EU-fokus på bærekraft

Om EUs arktispolitikk fremholdt Kleiven Kandal at det kom store endringer i 2016, hvor EU blant annet fremhevet viktigheten av å støtte opp om bærekraftig utvikling i Arktis, sett i sammenheng med øvrige klimatiltak og internasjonalt samarbeid.

– Vi har troa på at dette er veien for EU å gå slik at man kan fortsette å leve bærekraftige og gode liv i Arktis, avsluttet han.

Se programmet for seminaret her.