Brussels viktigste Arktiskonferanse går digitalt

Brussels viktigste Arktiskonferanse går digitalt

Klikk for stort bilde

Under Arctic Future Symposium vil EUs rolle i Arktis og framtidige utfordringer og muligheter for regionen være sentrale tema.

Arctic Future Symposium er Brussels viktigste konferanse på nordområdespørsmål, og vil i år holdes digitalt over tre dager. Konferansen går fra 30. november, til 2. desember. Programmet vil fokusere på utfordringer og muligheter for Arktisområdet, og webinarene er åpne fire timer hver dag.

Registrer deg til konferansen her.

EUs rolle i Arktis en sentral del av programmet

EU er i en prosess med å oppdatere sin Arktisstrategi, som er en sentral del av Europakommisjonens arbeidsprogram for det neste året. Dette vil være en naturlig del av konferansens tematikk. I løpet av de tre dagene vil det også bli diskutert hvordan en kan drive fram innovasjon og bærekraftig utvikling i regionen, og hvordan internasjonalt samarbeid er essensielt for dette.

Du kan lese mer om EUs Arktishøring her, og se konferansens program her.

Nordnorske aktører på plakaten

Fra Nord-Norge vil ansvarlig redaktør for High North News, Arne O. Holm, lede en debatt om hvilke utfordringer og behov Arktiske samfunn har; og Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, som vil ta over som leder for styringsgruppen i NSPA-nettverket over nyttår, skal delta i paneldebatten om EUs rolle i Arktis.  

I tillegg til disse kunnskapsrike nordlendingene er andre relevante talere: Anu Fredrikson i Arctic Frontiers, Tonje Johansen og Elle Merete Omma fra Samerådet; I tillegg kommer EUs Ambassadør til Arktisk, Michael Mann og EUs kommisær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius. 

Her kan du lese om alle bekreftede talerne til konferansen, og du kan følge med på nyheter om Arctic Future Symposium på deres hjemmesider.

Så om du er interessert i Arktis og nordområdespørsmål er det bare å holde av datoen!