Bodø ble møteplass for unikt samarbeid mellom EU og Nordområdene

Bodø ble møteplass for unikt samarbeid mellom EU og Nordområdene

Klikk for stort bildeFra venstre: Rosa-Máren Magga, Enontekiö, Daria Makhotina, Murmansk og Sebastian Henriksen, Tromsø. Stortinget I anledning Den nordlige dimensjon ble Bodø møtested for parlamentarikere fra EU, Russland, Norden og et knippe ungdomsrepresentanter.

Under årets arrangement ble klima, internasjonalt samarbeid, utdanning og arbeid for ungdom viktige tema, ifølge High North News.

 – Utvikling, dialog og samarbeid er nøkkelfaktorer for en bærekraftig region

Det sa Bodø-ordfører Ida Pinnerød i sin tale. Ordføreren la vekt på grensekryssende samarbeid som helt nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling i Barentsregionen.

Arktis trues av globale utfordringer

Paavo Lipponen, forumets initiativtaker og tidligere statsminister i Finland understreket at den neste fasen i samarbeidet burde bli et miljøsamarbeid.

Klimaendringene i Arktis skjer nemlig dobbelt så fort  som i resten av verden, selv om flesteparten av utslippene kommer fra andre verdensreigoner.

Lipponen slo et ekstra slag for å bekjempe den verste forurensningen for Arktis, nemlig utslippene av svart karbon, eller sot. Det svarte karbonet får nemlig polarisen til å smelte enda raskere.

Ungdommen krever klimatiltak, utdanningsmuligheter og å bli hørt

Nordområdene preges av fraflytting, til tross for at ungdommen gjerne vil bo i Nordområdene. Dette var beskjeden fra ungdomspanelet som bestod av Daria Makhotina fra Murmansk, Sebastian Henriksen fra Tromsø og Rosa-Máren Magga fra Enontekiö. Ungdommene var alle enige om viktighetene av å ha muligheter innen utdanning og arbeid. 

 –  I dag er det ofte sånn at vi som bor i nord må velge mellom utdanning eller å bli boende, fordi utdanningsmulighetene ikke finnes. Og fra et urfolksperspektiv er det selvsagt også viktig å verne om våre tradisjoner og vårt levebrød, sier Magga, som er av samisk opphav.

Ungdommene avsluttet med en klar beskjed til beslutningstagerne:

 – Vi krever at dere inkluderer oss når det utformes klimapolitikk. Og vi krever at det må holdes slike møter oftere, gjerne på ulike nivåer, slik at vi sikrer at forpliktelsene holdes.

20 år med interregionale samarbeid

Den nordlige dimensjon ble for første gang arrangert i 1999 som en måte å knytte EU nærmere nordområdene. I forumet deltar medlemmer fra Europaparlamentet og parlamentarikere fra Norge, Russland og Island.

Siden den gang har det gått 20 år og en rekke regionale samarbeidsprosjekter har blitt finansiert og gjennomført innenfor områder som for eksempel kultur og miljø, transport og helse.

Samarbeidet foregår gjennom internasjonale samarbeidsprosjekter som skal skape samarbeid og en fredelig utvikling i regionen.

Få mer info om Northern Dimension her.

Du kan også lese slutterklæringen fra forumet her.

Klikk for stort bilde Stortinget