Blå vekst – muligheter og utfordringer

Blå vekst – muligheter og utfordringer

Klikk for stort bildeJuan Ronco fra Europakommisjonen fremhevet behovet for en tverrfaglig tilnærming i sin presentasjon av strategien for blå vekst. Julie Larsen Gunnerød

I forrige uke arrangerte vi i samarbeid med Stavangers og Vest-Norges regionkontor i Brussel og Storby Marin-nettverket et seminar om blå vekst.

(TEKST OG BILDER: Julie Larsen Gunnerød, Vest-Norges Brusselkontor)

 

Marin og maritim vekst og utvikling omtales som blå vekst av Europakommisjonen. Dette er et område som berører mange fagfelt og sektorer, og som kan skape både synergier og utfordringer. Den 20.april ble tematikken belyst på seminaret BLUE GROWTH – Challenges and Opportunities i Brussel.

 

Seminaret, som ble arrangert av Nord-Norges, Stavangers og Vest-Norges regionkontor i Brussel og Storby Marin- nettverket i anledning den årlige sjømatmessen i Brussel, samlet en rekke relevante aktører for innlegg og paneldebatt. I publikummet fant man deltakere fra flere av Storby-marin byenes delegasjoner til sjømatmessen.

 

Generaldirektoratet for maritime saker og fiskeri, ved Juan Ronco, presenterte Europakommisjonens Blue Growth-strategi som skal bidra til å nå 2020-målene for vekst og arbeid i Europa. Næringene som omfattes av dette er alle av viktig økonomiske verdi for Europa og vekstmulighetene er fremdeles til stede. Realisering av disse mulighetene krever en tverrfaglig tilnærming og en rekke Europakommissærer og visepresidenter er derfor involvert i arbeidet. Ronco gikk også inn på de ulike strategiene for Nordsjøen og Nordishavet som var av spesiell interesse for tilhørerne. Strategiene skal sikre skreddersyde tiltak, samt fremme samarbeid mellom landene i disse områdene. 

 

JPI Oceans,er en plattform for koordinering av maritim og marin forskning. Konseptet JPI som også finnes på andre områder, står for joint programming initiatives. Dette er et initiativ fra Europakommisjonen, for å skape samarbeid på områder der utfordringene ikke kan løses på nasjonalt nivå. Plattformen er åpen for både medlemsland og såkalte «associated countries», og blant de 21 landene som deltar i plattformen finner man også Norge.  Under seminaret presenterte Willem de Moor JPI sin agenda som søker å ivareta marint miljø, adressere klimaendringene og sørge for vekst i maritim økonomi. Han viste blant annet til et pilotprosjekt som tar for seg de økologiske påvirkningene fra gruvedrift på havbunnen.

 

Den transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet (TTIP) mellom EU og USA, er ventet å ha konsekvenser for norsk marin og maritim sektor. Den norske EU-delegasjonens næringsråd, Lars Erik Nordgaard, ga en brief om hva som ligger i forhandlingene og pekte på utfordringer og muligheter man kan få dersom man kommer i mål med en slik avtale. En TTIP-avtale som fjerner tollavgiften på varer og tjenester mellom EU og USA, vil for eksempel kunne gi norske varer dårligere vilkår i både EU og USA.

 

Seminaret ble åpnet av Stavangers ordfører, Christine Helgø, og ordføreren i Bergen, Trude Drevland oppsummerte ved seminarets slutt.

 

Klikk for stort bildeNæringsråd ved den norske EU-delegasjonen, Lars Erik Nordgaard, ga en brief om TTIP-forhandlingene. Julie Larsen Gunnerød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeOrdfører i Bergen, Trude Drevland, oppsummerte seminaret. Julie Larsen Gunnerød