Barentshavet blant temaene under seminar om norsk gass

Barentshavet blant temaene under seminar om norsk gass

Klikk for stort bildeVEKTLA POTENSIAL I NORD: Erik M. Dugstad fra Olje- og energidepartementet. Stian Mathisen, EU-delegasjonen  Torsdag 13. november var Nord-Norges Europakontor blant tilhørerne på seminaret «The role of gas in the future energy mix in Belgium and North-West Europe».

 eminaret ble avholdt på Norway House. Gassressursene i Barentshavet var blant temaene som ble tatt opp denne dagen.

Hovedtema var norske og belgiske perspektiver på den fremtidige rollen til naturgass i europeisk energiforsyning. Arrangørene var den norske ambassaden samt Norges delegasjon til EU og Statoil. Krisen i Ukraina og problemstillinger relatert til klimaendringer plasserer naturgass på toppen av den politiske agendaen i EU.

Erik M. Dugstad fra Olje- og energidepartementet vektla at gass er en fleksibel kraftproduksjonskilde som kan komplementere europeisk vind- og solkraft. Flertallet av de gjenværende gassressursene finnes i Nord-Norge, og da først og fremst i Barentshavet. Dugstad fortalte at en rørledning som transportalternativ til LNG evalueres fortløpende, men at en eventuell utbygging er markedsavhengig.

Mer utfyllende informasjon finner du her. Sammendraget fra seminaret er skrevet av Terje Gravdal fra Stavangerregionens Europakontor.