Bærekraftig mat og biologisk mangfold på EU-menyen

Bærekraftig mat og biologisk mangfold på EU-menyen

Klikk for stort bildeFra venstre: visepresident Frans Timmermans, EU-kommisær for helse og matsikkerhet Stella Kyriakides, EU-kommisær for miljø, hav og fiskeri Virginijus Sinkevičius Jennifer Jacquemart/Europakommisjonen Ettersom koronasituasjonen roer seg, har EU begynt å rette fokuset mot fremtiden og gir ut ambisiøse strategier for biomangfold og bærekraftige matsystemer

De siste ukene har vært preget av et økende tempo fra EUs side. Europakommisjonen publiserte nylig to nye strategier under Green Deal satsingen: en for biologisk mangfold og en for bærekraftige matsystemer. I Europakommisjonens pressemelding ses disse i sammenheng med et mer selvforsynt og robust Europa.

Europa skal komme grønnere ut av krisen

Presidenten for Europakommisjonen, von der Leyen, har i det siste fokusert på at den grønne omstillingen i Europa skal være en del av gjenoppbyggingen av den europeiske økonomien etter krisen, og disse strategiene får en sentral rolle. Strategien for biologisk mangfold for 2030  skal blant annet bidra til å håndtere overforbruk av naturressurser, forurensning og ikke-bærekraftig arealbruk.

Ambisjonene er høye, og EU ønsker å bruke 20 milliarder euro i året frem til 2030, for å gjenopprette Europas biologiske mangfold.

Sunnere og grønnere mat

Biomangfoldstrategien må ses i sammenheng med den såkalte «Farm to Fork» eller «fra jord til bord-strategien» som sikter på å omstille hele det europeiske matsystemet. Det vil si at hele verdikjeden fra maten plantes i jorda til den ligger på matfatet skal bli grønnere.

Blant annet skal man redusere forbruket av plantevernmidler og øke økologiske jordbruksarealer med 25%. Målet er at europeiske borgere skal få tak i sunn mat til konkurransedyktige priser samtidig som man ivaretar miljøet.

Ikke bare jordbrukssektoren blir påvirket av strategien. Blant annet skal fiskeri- og havbruksnæringen også bli mer bærekraftig med økt forskning på arealbruk og blant annet nye fôrteknologier.


Grønn, kostbar og ambisiøs vekstplan

Til sammen skal strategiene gjøre Europa til et mer robust og selvforsynt kontinent. Biologisk mangfold blir lagt til grunn for å skape et grønnere og sunnere matmarked og en mer bærekraftig økonomi.

Strategiene er en del av pakken rundt Green Deal, med strenge miljøkrav, store pengesummer og skyhøye ambisjoner.