Bærekraft og norsk EU-engasjement i fokus da norske regioner møttes i Brussel.

Bærekraft og norsk EU-engasjement i fokus da norske regioner møttes i Brussel.

Klikk for stort bildeBærekraftekspert i Flandernregjeringen, Ina Baetens, snakket om hvordan å konkret implementere FNs bærekraftmål på lokalt nivå. Andreas Løhren Norsk EU-deltakelse og bærekraft var blant temaene da alle de norske regionkontorene i Brussel arrangerte RegioNor.

Introduksjonsseminaret RegioNor gikk av stabelen i forbindelse med EUs regionuke EWRC. Blant de tilstedeværende var Brusselkontoret til kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, KS. Rådgiver på internasjonale prosjekter, Kiira Keski-Nirva, innledet om hvilke EU-programmer Norge deltar i. Samtidig snakket hun om hvilke programmer kommuner og andre aktører ønsker å jobbe for at Norge tar del i når den nye programperioden starter fra 2021. Hun viste blant annet til at alle fylkeskommuner og 62% av alle kommuner deltok i minst ett EU-prosjekt ved forrige programperiode.

Norge må prioritere deltakelsen i EU-programmer

KS vil at man for neste programperiode prioriterer programmer som Erasmus+, forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, samt Interreg-programmer. I tillegg ønsker KS seg at flere ser verdien av å kjøpe seg også inn i andre programmer slike som kulturprogrammet Kreativt Europa og European Urban Initiative, som fokuserer på innovasjon og implementering av FNs bærekraftmål på lokalt nivå.

Norge er en del av Kreativt Europa for inneværende programperiode. Det er for øvrig under dette programmet at Bodøs kulturhovedstadtittel er underlagt.

Mer penger til utveksling og forskning

Det ligger an til at det i den neste programperioden fra 2021 blir reduserte midler til landbruk- og samhørighetspolitikk, samtidig vil midler til EØS-programmene øke. Det ser også ut til at det vil bli mer penger til Erasmus+ og Horisont-programmene. Disse er også gode eksempler på hvilke programmer Norge deltar i og har fått mye ut av.

Keski-Nirva påpekte at full tillgang til EU-programmene koster 6,2 mrd Euro, sammenlignet med dagens norske bidrag på 3,2 mrd Euro. I tillegg betaler Norge en pris for å være med i Interreg-programmet, og Horisont-programmet for neste periode spås å være dyrere enn før. For øyeblikket er 14 programmer til vurdering i EFTA-sekretariatet, men norske departement gjør egen vurdering og koordinerer EFTA om hvilke de vil prioritere.

Et EU i endring 

Som bakteppe til RegioNor-seminaret har EU-kommisjonens nye leder Ursula von der Leyen annonsert at hun ønsker at FNs bærekraftmål skal være veilledende i alt Kommisjonen foretar seg. Dette ble også nevnt av Flanderns bærekraftekspert Ine Baetens som noe regionene burde la seg inspirere av. Det er tydelig at bærekraft og miljø er tema som engasjerer både på høyt og lavt nivå. Uansett hvilke program Norge velger å ta del i vil regionene være nøkkelen til å få implementert bærekraftmålene i praksis

KS spår at det trengs en politisk mobilisering dersom man ønsker plass på program som miljøprogrammet LIFE, kulturprogrammet Kreativt Europa eller det bærekraftige byutviklingsprogrammet Urban Initiative. Regjeringen skal ta en endelig avgjørelse i 2021 på hvilke programmer de ønsker at man skal delta på fra norsk side.

Les mer om norsk deltakelse i EU-programmer for perioden 2014 – 2020 her.