− Avtalen viser at de Arktiske statene tar ansvar for sine nærområder

− Avtalen viser at de Arktiske statene tar ansvar for sine nærområder

Klikk for stort bildeNASA tar vannprøver i Polhavet. Ikke relatert til saken Kathryn Hansen/NASA Det sa Eirik Sivertsen fra stortingets talerstol igår. Norge var i 2018 en av ti underskrivere på en historisk fiskevernsavtale om de internasjonale områdene i Polhavet. Igår ble den ratifisert av Stortinget.

Hvilke regler gjelder for de internasjonale isdekte områdene i Polhavet når isen smelter? Det har avtalen fra 2018 som mål å avklare før skaden eventuelt skjer.

Formålet med avtalen er nemlig å forhindre uregulert og ulovlig fiske i Polhavet, som er verdens nordligste farvann. 

Havområdet er dekket av is mesteparten av året, men det er ventet en betydelig reduksjon i is på sommerstid i årene fremover.

Underskriverne ble derfor i 2018 enige om å 

  • forhindre ulovlig og uregulert fiske i Polhavet 
  • avstå fra kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass
  • samt å sette vitenskapen først gjennom å få på plass et felles forsknings- og overvåkningsprogram (JPSRM) 

Lovord

Det manglet ikke på lovord fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Nordland da avtalen var oppe til votering i Stortinget i går.

− Denne avtalen viser styrken, mulighetene og innovasjonsevnen som finnes i samarbeidet i nord, uttalte han fra talerstolen.

Stortinget godkjente en ratifikasjon av fiskevernsavtalen 31. mars. Nå gjenstår ratifikasjon fra Kina og Island for at avtalen skal trå i kraft. Ettersom muligheter for kommersielt fiske ligger langt frem i tid, er forskningssamarbeidet enn så lenge det mest sentrale for partene.

Les stortingsvedtaket her

Føre-var-prinsippet i praksis

Skulle fiskebestander vandre inn i området som avtalen dekker i fremtiden, så er man forberedt. Avtalen fra 2018 kan sies å være føre-var-prinsippet i praksis. Den er unik ved at den løser et problem før det oppstår, noe som er sjeldent i internasjonalt samarbeid.

Russland, USA, Canada, Danmark (Grønland/Færøyene) og de såkalte fjernfiskeaktørene Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU signerte også avtalen som dekker et havområde større enn Middelhavet. 

Regjeringen har publisert en pressemelding, les den her

EU vert for første forskermøte

EU var i februar vert for det første møtet i en midlertidig vitenskapelig koordineringsgruppe (PSCG). Det tre dager lange møtet forente forskere fra alle de ti partnerne som hadde signert fiskevernavtalen.

Her diskuterte forskerne måter og metoder for å kartlegge hvilke fiskearter som finnes i området nå og som kan komme i fremtiden - og hvorvidt disse kunne fiskes på. Videre skal gruppa utforme et vitenskapelige program for å samle inn nye data om økosystemet, identifisere prosesser og mekanismer for å involvere urfolk og lokal kunnskap i den vitenskapelige prosessen.

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen her