Arktisk smart spesialisering

Arktisk smart spesialisering

Klikk for stort bilde

NSPA bør være mer målbevisst i samarbeidet. Det var en av konklusjonene på Arctic Innovation Camp som kontoret deltok på forrige uke i Rovaniemi.

Workshopen varte i tre dager og handlet om regional utvikling i Arktis, med spesielt fokus på smart spesialisering, arrangert av region Lappland i samarbeid med Universitet i Lappland og Europakommisjonen. 

Det var mange deltakere fra NSPA-regionene i Finland og Sverige, og Nord-Norges Europakontor og Øst- og Nord-Finlands Europakontor var også tilstede. I tillegg var Nordlig Periferi og Arktis -programmet presentert, og fra finsk side var også InterregNord- og Kolarctic-programmene med. 
Deltakere jobbet i tre grupper med egne problemstillinger:
 
  1. Developing the strategic partnership (Cluster Partnerships) for smart specialisation investments in the territorial basis. 
  2. Northernmost Rural communities – nurturing the ‘truffles’ for the entrepreneurial discovery
  3. Makings of a good Arctic Policy – being an active partner 
Kontoret var med på gruppen som diskuterte arktisk politikk. Det ble fort klart at vi i NSPA har mange felles muligheter, men også utfordninger, som for eksempel fraflytting og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det ble også poengtert flere ganger at våre regioner må klatre oppover i den globale næringskjeden, og ikke bare sende naturressursser ut av regionen. 
 
Systematisk og strategisk samarbeid ble gruppens svar på hvordan NSPA-regionene kan utnytte handlingsrommet som økt interesse for Arktis åpner for. Helt konkret kan det være for eksempel en felles strategi for regional utvikling i hele NSPA. Dette ville også vært på linje med OECD sine anbefalinger om økt samarbeid i NSPA. 
 
Diskusjonene i Rovaniemi skal nå tas med videre i prosessen rundt Arctic Stakeholder Forum, der NSPA-regionene skal identifisere felles prioriteringer for EU sine investeringer i Arktis.