Arktisk jernbane: Klarsignal for utredning av Kirkenes-Rovaniemi

Arktisk jernbane: Klarsignal for utredning av Kirkenes-Rovaniemi

Foto: Sør-Varanger utvikling - Klikk for stort bildeFoto: Sør-Varanger utviklingNorske og finske myndigheter skal samarbeide om mulig jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi.

Fredag 9. mars mottok det finske ministeriet for transport og kommunikasjon en rapport fra det finske trafikkverket om mulighetene for en jernbane mellom Finland og isfrie arktiske havner. Fire alternative korridorer ble utredet, hvorav tre hadde mulig endestasjon i Nord-Norge.

Mens Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik, Kolari-Skibotn-Tromsø og Kemijärvi-Murmansk kom til kort, stakk Rovaniemi-Kirkenes av med «seieren». Les hele rapporten her (PDF, 4 MB).

– Fantastisk. Dette er resultatet av et veldig systematisk arbeid, det har vært et fantastisk lagarbeid og dette er en stor sak. Vi snakker ikke bare om Sør-Varanger nå. Vi snakker om alt. Dette vil endre trafikken i nordområdene. Og det betyr at den første vestlige havna er norsk, sier Sør-Varanger ordfører Rune Rafaelsen til iFinnmark.Foto: Kirkenes Næringshage - Klikk for stort bildeFoto: Kirkenes Næringshage

Oppretter arbeidsgruppe

Rapporten fra det finske trafikkverket ser blant annet på kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På bakgrunn av dette har Finland besluttet å gå videre med alternativet Rovaniemi-Kirkenes.

– En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner i en pressemelding.

Norge med videre

Det norske samferdselsdepartement er positivt innstilt til valget, og ønsker å bidra i den videre utredningen.

– Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med kommunen og næringslivet i Sør-Varanger og Sør-Varanger Utvikling fått utarbeidet en felles jernbanevisjonsrapport for å gi et globalt perspektiv på mulighetene. Les deres rapport her (PDF, 3 MB).

– I jernbanevisjonen fra Rovaniemi til Kirkenes har vi tenkt nytt, globalt og stort, fordi dagens godsgrunnlag ikke har utløsende volum for en jernbane, derfor mener vi at visjonen åpner for spennende perspektiver, sier Fylkesordfører Ragnhild Vassvik til Finnmark fylkeskommunes hjemmeside.

EU ønsker utvikling

I tillegg har Finland og Estland nylig publisert en utredning om byggingen av en undervannstunnel fra Helsinki til Tallinn, melder EU Observer. Utredningen av den 80km lange tunellen ble gjennomført med bla. økonomisk støtte fra EU.

Dersom begge prosjektene blir til virkelighet vil det sikre jernbanetilknytning fra Finnmark til resten av Europa og Asia.

I sin arktiske strategi har Europakommisjonen ytret et sterkt ønske om å bidra til bærekraftig utvikling i Arktis. Her er et av hovedområdene forbedret infrastruktur og grenseoverskridende tilknytning til resten av Europa.

Således ble jernbaneutredningen Kirkenes-Rovaniemi nevnt i Arctic Stakeholder Forum-rapporten, publisert av Kommisjonen tidligere i år, som en av flere muligheter for utredning.

Kontoret følger utviklingen

I Brussel følger Nord-Norges Europakontor utviklingen i det Transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), som er hovedvirkemiddelet EU bruker for å skape et felles transportnettverk som integrerer land-, luft- og sjøtransport.

Kontoret ønsker at landsdelen skal være mest mulig integrert i transportnettverkene, og løfter derfor frem mulighetene og behovene for infrastrukturutvikling på tvers av landegrensene i nordområdene til EU-institusjonene. Her samarbeider vi tett med våre nord-svenske og -finske partnere gjennom NSPA-nettverket.

 

 

Foto: Arctic Corridor - Klikk for stort bildeFoto: Arctic Corridor