Arktis løftes frem i Regjeringens nye EU-strategi

Arktis løftes frem i Regjeringens nye EU-strategi

Foto: Emil Bremnes - Klikk for stort bildeFoto: Emil Bremnes– Et viktig og gledelig signal, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide lanserte 9. mai Regjeringens nye EU-strategi på et fullsatt frokostarrangement i Oslo (se opptak). Strategien er den første siden 2014 og staker ut kursen for samarbeidet med EU i perioden 2018-2021. 

En rekke aktører har spilt inn i arbeidet med strategien, blant disse Nord-Norges Europakontor som i januar møtte statssekretær Audun Halvorsen i Brussel og la frem fire konkrete punkter på vegne av sine eiere og partnere.

Spesielt oppfordret kontoret regjeringen til eksplisitt å nevne Arktis i strategien. Det har de nå gjort.

– Nordområdene var ikke nevnt i strategien for 2014-2017, men har vært med i alle de årlige arbeidsprogrammene siden. At vi nå kan vise til en fersk europastrategi, hvor arktispolitikk sees i sammenheng med europapolitikk, vil være veldig nyttig både for vår og regjeringens dialog med EU. Et viktig og gledelig signal, sier Sørheim Nilsen.

Nordområdene ikke øde

I strategien skriver regjeringen at

EUs engasjement [i arktisspørsmål] øker behovet for at Norge informerer bredt i EUs institusjoner og medlemsland om forholdene og mulighetene i de nordlige regionene av Europa.

Regjeringen vil legge

særlig vekt på å formidle at disse regionene ikke er øde områder, men levende lokalsamfunn og byer med behov for bærekraftig næringsutvikling og gode levekår.

I BRUSSEL: Utenriksministeren besøkte Brussel i mars, der hun blant annet fremmet nordområdepolitikken foran Europaparlamentets utenrikskomité. Foto: Norges delegasjon til EU - Klikk for stort bildeI BRUSSEL: Utenriksministeren besøkte Brussel i mars, der hun blant annet fremmet nordområdepolitikken foran Europaparlamentets utenrikskomité. Foto: Norges delegasjon til EU

Støtter Arctic Stakeholder Forum

Regjeringen publiserte samtidig et mer detaljert arbeidsprogram for 2018, hvor den gir sin støtte til EUs nyopprettede Arctic stakeholderforum og forumets forslag til investeringsprioriteringer.

Regjeringen skriver at

Forumets arbeid er godt forankret hos lokale aktører. Involvering av politiske myndigheter, befolkning, næringsliv og spesielt ungdom i nordområdene er viktig, og vi vil delta i forumets videre arbeid.

Nord-Norges Europakontor deltar i møtene i Arctic stakeholderforum gjennom NSPA-nettverket, senest 19. januar. På møtet ble EUs ASF-rapport lansert. Rapporten kartlegger behov for investeringer i arktiske strøk, basert på innspill fra interessenter i regionen. Les mer her.