Arktis = klimaendringer?

Arktis = klimaendringer?

Klikk for stort bildeVladimir Šucha, Director-General, Directorate-General Joint Research Centre (JRC), European CommissionNår Europakommisjonen skal implementere sin arktiske politikk, er balansen mellom utvikling og vern et sentralt tema.

På tirsdag var Nord-Norges Europakontor invitert med på dialogmøte «The Arctic, Art and Science» som ble arrangert av kommisjonens forskningsinstitusjon Joint Research Centre (JRC). I tillegg til EUs utenrikstjeneste og kommisjonens departement for maritime saker, var kommisjonens transport-, forsknings-, og klimadepartementet til stede. Dette viser at arktiske tema er relevant i flere politikkområder i EU.

Forskning er det viktigste policy response i kommisjonens arktis-politikk som ble lansert i fjor. På møtet ble det klart at klimaendring er det desidert mest prioriterte temaet når EU snakker om forskning og utvikling i Arktis. EU finansierer dette gjennom Horisont 2020 og gjennom flere regionale programmer, som Interreg Nord og Kolarctic, og kommisjonens plan er å fortsette finansiering etter 2020.

Nord-Norges Europakontor var eneste regionkontor på møtet, og fikk mye taletid overfor viktige representanter fra EU-systemet. Hovedbudskapet vårt var å få til en balansert utvikling i Arktis, hvor man tar hensyn både til klimaendringer, men også en bærekraftig utvikling av området for befolkningen i Arktis. Vi opplevde at vårt budskap ble hørt, og at flere av representantene fra EU-systemet delte vårt syn.

Europakommisjonen har startet å implementere sin arktiske politikk fra 2016. Dette kan påvirke flere områder, som forskning, transport og infrastruktur og innovasjon og entreprenørskap. Det er viktig å være på ballen, for å dele av våre erfaringer og kunnskap med de som sitter og lager politikken som også vil påvirke oss i Nord-Norge