Arctic Frontiers: Arktisrapportør fra Europaparlamentet på besøk i Tromsø og Kirkenes

Arctic Frontiers: Arktisrapportør fra Europaparlamentet på besøk i Tromsø og Kirkenes

Urmas Paet hilser på Norges utenriksminister Ine Søreide Eriksen. Foto: Simon Jóhannsson - Klikk for stort bildeUrmas Paet hilser på Norges utenriksminister Ine Søreide Eriksen. Foto: Simon Jóhannsson

Mandag holdt Urmas Paet innlegg under konferansen i Tromsø. Dagen etter blir han med Nord-Norges Europakontor til Finnmark.

Urmas Paet spilte en nøkkelrolle i utviklingen av EUs arktiske politikk, som rapportør for Europaparlamentets resolusjon «An integrated EU policy for the Arctic», vedtatt 16. mars 2017.

Nord-Norges Europakontor mener det er viktig at Paet, som også er medlem av utenrikspolitisk komité (AFET) i Europaparlamentet, kjenner godt til vår landsdel. Vi inviterte derfor parlamentarikeren og hans politiske rådgiver på besøk til Kirkenes.

Sammen med direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen skal de blant annet møte med politiske ledere i Finnmark, Øst-Finnmark regionråd, Barentssekretariatet og de nordnorske universitetene for å få et innblikk i nordnorsk næringsliv, forskning og innovasjon.

Sikkerhetspolitikk

Mandag deltok Paet på Arctic Frontiers i Tromsø. Sammen med blant andre Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Sveriges nærings- og innovasjonsminister Mikael Dalberg og Samrådspresident Åsa Larsson-Blind utgjorde han dagens første panel.

I sitt innlegg fokuserte Paet på sikkerhetspolitikk i nordområdene og berømmet regionen for sitt fredelige samarbeid på tvers av landegrenser. Samtidig innrømmet Paet at han er bekymret for Russlands militære rolle i regionen.

Et bredt spekter av temaer ble tatt opp under paneldebatten, deriblant hvordan skape økt samarbeid og fellesskap mellom de forskjellige arktiske regionene; Russland og USAs roller i nordområdene; samt klimaendringenes betydning for regionen og Norges rolle som olje- og gassprodusent.

Klikk for stort bilde

EUs energisikkerhet

Paet roste fokuset på miljø i nordområdene, men poengterte at norsk olje og gassproduksjon er en viktig bidragsyter til EUs energisikkerhet og oppfyller høyere standarder for miljø- og arbeidsrettigheter enn i mange andre land og verdensdeler.

– Jeg synes ikke det er rettferdig å diskutere hva Norge alene må gjøre med tanke på begrensing av energiproduksjon. Det globale forbruket av fossilt brensel vil ikke forandre seg stort i årene som kommer. Ensidige utslippskutt og innstramminger i Norge ville fått andre land, som Russland og Nigeria, til å juble, uttalte han, og fortsatte:

– Energiproduksjon i Norge er tryggere enn de fleste andre steder, og for EU er dere en sentral bidragsyter til Europas energisikkerhet. Det er viktig at vi ikke taper vårt beste miljømessige eksempel.  

Arctic Frontiers er en av verdens største årlige arktiskonferanser og foregår frem til 26. januar. Årets utgave tiltrakk seg om lag 3 000 gjester fra over hele verden.

Paet møter Jarle Aarbakke og Jonas Gahr Støre under lunsjen på Arctic Frontiers. Foto: Torjus Kleiven Kandal - Klikk for stort bildePaet møter Jarle Aarbakke og Jonas Gahr Støre under lunsjen på Arctic Frontiers. Foto: Torjus Kleiven Kandal