Arctic Five vil ta lederrollen i arktisk forskning

Arctic Five vil ta lederrollen i arktisk forskning

Klikk for stort bilde

Arktis blir stadig mer aktuelt, og regionale perspektiver kan fort glemmes når de store aktørene ser nordover. Arctic Five ønsker å innta en ledende rolle når det kommer til arktiske spørsmål.

I forrige uke hadde Nord-Norges Europakontor sammen med Nord-Sveriges Europakontor og Øst- og Nord-Finlands Europakontor besøk av Arctic Five, en gruppe bestående av rektorer og forskere fra fem arktiske universitet deriblant vår partner UiT - Norges arktiske universitet.

Over to dager hadde vi en travel agenda der vi diskuterte framtiden for arktisk forskning med aktører fra EUs generaldirektorat for forskning og innovasjon, DG RTD.

Økt globalt fokus på Arktis krever regionalt samarbeid

Når Arktis stadig rykker opp på agendaen hos de store aktørene i verdenspolitikken, så erstattes det regionale fokuset med storpolitikk.

Universitetene ønsker i dette å være en ledende aktør innen arktisk utdanning, forskning og innovasjon. Det skal de oppnå ved å kombinere krefter på tvers av organisasjonene og fagområder gjennom Arctic Five.

Arktis er ikke bare Nordpolen

EU jobber i disse dager med et nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, som skal ta over for dagens Horisont 2020.

Et av hovedbudskapene fra Arctic Five i møte med EUs generaldirektorat for forskning og utvikling, DG RTD, var at Arktis er mer enn Nordpolen.  

Kortreist kunnskapsproduksjon

Kunnskapen om klodens nordligste områder må ikke bare omhandle folkene som bor der, men også produseres med lokale perspektiver. Beskjeden fra Arctic Fives Peter Sköld til EUs representanter var klar:

 – Vi har en sterk arktisk forskningskapasitet

Arctic Five hadde et godt møte med EUs representanter, som var positive til universitetenes målsettinger. De var spesielt opptatt av hvordan de nordlige universitetene kan bidra til økt kunnskap om urfolk og kultur.

Imponerte EUs byråkrater

Universitetene fikk fremmet sin agenda som lokale aktører med en unik posisjon til å bidra til at arktisk forskning skjer av og for regionens innbyggere.

EU-byråkratene ble såpass imponerte at Arctic Five ble invitert til å sende inn et innspill til EUs forskningspolitikk - etter at den opprinnelige fristen var gått ut.