AFS 2019: arktiske samfunn og arbeidsmarkeder i rask endring

AFS 2019: arktiske samfunn og arbeidsmarkeder i rask endring

Klikk for stort bildePaneldeltagere i panelene «Gendered Considerations in the Arctic» og «Arctic Labour Force and Demographics». Fra venstre: Maritha Rasmussen, Verena Gisela Huppert, Tonje Nermark, Malgorzata (Gosia) Smieszek, Odile Joannette Rósa Rut Þórisdóttir , Ellen Marie Jensen, Laura Churchill, Federica Scarpa. International Polar Foundation Ved inngangen til det nye tiåret skjer det raske endringer i Arktis - både sosialt og økonomisk.

Forrige uke kom Ellen Marie Jensen fra UiT – Norges Arktiske universitet og Tonje Nermark fra Mo Industripark AS til Arctic Futures Symposium for å diskutere likestilling og arktisk arbeidsmarked.

Ellen Marie Jensen deltok i panelet «Gendered Considerations in the Arctic», mens Tonje Nermark deltok på vegne av Mo Industripark AS i panelet «Arctic Labour Force and Demographics».

Se årets program her

Unge bryter tabuer med sosiale medier

I tillegg til åpenbare arktiske temaer som geopolitikk og sikkerhet, sto både utfordringer med kjønnsroller og vold i nære relasjoner på agendaen.

For eksempel er likestilling viktig for å sikre et  Arktis for alle. Forsker Ellen Marie Jensen som er tilknyttet Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT tok opp vold mot samiske kvinner på norsk side av Sápmi.

– Sosiale medier har vært en viktig plattform for samiske kvinner for å sta fram om overgrep og for å gi hverandre støtte, konstaterte Jensen.

Halvparten av samiske kvinner opplever vold i en eller annen form i løpet av livet – noe som lenge har vært tabubelagt.

Bildet er derfor ikke helsvart, og samiske samfunn er ofte tidlig ute med å ta opp vanskelige tema.

– Det er verdt å merke seg at noen av de som har delt sin historie i sosiale medier gjorde det før den internasjonale Metoo-bevegelsen oppstod, påpekte Jensen.

Storsamfunnet har også engasjert seg i større grad enn før. Det offentlige har levert flere rapporter om problemet samtidig som at unge samer bryter med tabuer og går i front og kjemper for endring.

Ellen Marie Jensen mener at det fremover er viktig å holde to tanker i hodet samtidig:

– Vi kan holde overgriperne ansvarlig samtidig som vi ser på vold som konsekvensene av fornorskningsprosessen.

Sjekk ut bildene våre fra årets Arctic Futures Symposium her

Kvinnene flytter

Ifølge Business Index North preges nordområdene av fraflytting. Spesielt unge kvinner reiser ut av regionen for å utdanne seg, men alt for få kommer tilbake. Det kan det være flere grunner til knyttet til både utdanning, arbeid og ikke minst likestilling.

Laura Churchill, ungdomsrepresentant fra Pauktuutit, en organisasjon for inuittkvinner, tror at man også må tenkte på menn som sliter med å tilpasse seg samfunnsendringene

Hun opplever at menn faller utenfor samfunnet når man beveger seg fra tradisjonelle næringer over til et samfunn som stiller strengere krav til utdanning.

Universitetene må være relevante

Tonje Nermark fra Mo industripark AS debatterte det arktiske arbeidsmarkedet. Også her sto utdanning sentralt for å løse utfordringene de står overfor.  

– Rekruttering er ekstremt utfordrende, og det vil bli mer utfordrende i fremtiden, ifølge Nermark til en nær fullsatt Residence Palace midt i Brussels EU-kvarter.

Moderne industri blir nemlig stadig mer avansert, og utdanningsbehovet blir større.

– Ettersom industrisektoren blir mer teknisk avansert, ser vi et høyere behov for en utdannet arbeidsstyrke.

Hun pekte på at deler av løsningen ligger hos utdanningsinstitusjonene.

– Vi trenger utdanningsinstitusjoner som er plassert i nord og som har tett samarbeid med akademia og næringslivet

Nord-Norges europakontor er partner i Arctic Futures Symposium. Et arrangement som arrangeres årlig for å samle folk fra EU-institusjonene og andre aktører i og fra Arktis.