146 millioner til grenseskridende europeisk samarbeid

146 millioner til grenseskridende europeisk samarbeid

Klikk for stort bildeHar du en god idé og et ønske om å samarbeide på tvers av landegrenser?

24. januar i år ble fondet for regional samarbeid lansert i Brussel. Fondets formål er å styrke og fremme samarbeid mellom EØS-land og andre europeiske land, samt bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom europeiske land. I første omgang 15 millioner euro, eller nærmere 146 millioner kroner. Søknadsfrist er 1. juli 2018.

Fondet inngår som del av EØS-midlene. Slike midler har allerede blitt brukt til en rekke verdifulle samarbeidsprosjekter mellom aktører fra ulike europeiske land. Et folkekjært eksempel på bruk av EØS-midler er digitaliseringen og restaureringen av filmen Tre nøtter til Askepott, som ble fullført i 2015. Dette arbeidet ble finansiert som et norsk-tsjekkisk samarbeidsprosjekt.

Grenseskridende samarbeid

For å søke støtte fra fondet, kreves det et inngått samarbeid mellom aktører fra tre eller flere deltakerland som sammen søker om støtte. Ettersom Norge har som mål å skape bilateralt samarbeid med mottakerlandene, oppfordres norske aktører til å opprette samarbeid. Norske aktører kan ikke være prosjektkoordinator, men partner i en søknad.

Aspirerende norske søkere kan finne prosjektpartnere i til sammen 25 mottakerland i Sentral-, Sør- og Nord-Europa. Av disse er 15 EU-medlemsland, mens de resterende 10 er ikke-medlemmer som grenser til en eller flere av disse. Listen over deltakerland er som følger:

EU-land

 

Ikke EU-land

Bulgaria Litauen Albania
Kroatia Malta Hviterussland
Kypros Polen Bosnia Herzegovina
Tsjekkia Romania Makedonia
Estland Portugal Moldova
Hellas Slovakia Montenegro
Ungarn Slovenia Russland
Latvia   Serbia
    Tyrkia
    Ukraina

Åpen utlysning med prioriteringsområder

Aktuelle prosjekter skal omhandle et eller flere av EØS-midlenes prioriteringsområder. Dette omfatter et bredt spekter av mulige saksområder, deriblant:

 • Næringsutvikling
 • Innovasjon
 • Helse
 • Forskning
 • Sosial inkludering
 • Miljø og klima
 • Kultur
 • Sivilsamfunn
 • Migrasjon
 • Fundamentale rettigheter
 • Rettsvesen og kriminalomsorg

Fondet representerer en fantastisk mulighet til å sette en idé ut i livet, og knytte kontakter og samarbeidsrelasjoner på tvers av landegrenser.


Søknadsfrist: 1.juli 2018
Mer informasjon finner du på EØS-midlenes hjemmeside.

Skrevet av Jens I. H. Nielsen