State of the Union: Juncker vil reformere EU

State of the Union: Juncker vil reformere EU

20170913_EP-055702D_MDO_144 - Klikk for stort bilde Europaparlamentet Onsdag 13. september holdt Jean-Claude Juncker, President i Europakommisjonen, sin årlige State of the Union-tale foran Europaparlamentet i Strasbourg.

I talen gikk Juncker gjennom oppnåelser fra i fjor, prioriteter for det kommende året og et veikart for tettere og mer demokratisk europeisk samarbeid frem mot 2025. Blant temaene han tok opp lå handel, industri, migrasjon, sikkerhet, terrorisme, klima, digitalisering, Brexit og demokratiske verdier og prosesser sentralt.

Juncker åpnet og avsluttet talen med en anekdote om et europeisk felleskap som har vind i seilene, og oppfordret til at man nå må gripe muligheten for å forsterke fellesskapet – før det er for sent:

– Ti år etter at krisen inntraff er Europas økonomi endelig på vei tilbake der den var, og med det vår selvtillit … Vinden er tilbake i Europas seil. Men vi kommer oss ingen steder med mindre vi fanger den vinden, sier Juncker.

I den forbindelse lanserte han et veikart for en mer forent, sterkere og demokratisk union.

Europeisk arbeidstilsyn

Videre annonserte Presidenten for Europakommisjonen planer for et europeisk arbeidstilsyn.

Tilsynets formål vil, ifølge rapporten, sikre at europeiske regler for arbeidsmobilitet håndheves på en rettferdig og effektiv måte.

– Det virker absurd å ha et tilsyn som overvåker standarder hos banker, men ingen felles tilsyn som sikrer arbeidsrettferdighet i vårt indre marked. Vi vil skape et, sier Juncker.

Vil reformere EUs institusjoner

Presidenten vil forandre den institusjonelle praksisen i EU og slå sammen rollene til presidenten for Europakommisjonen og Rådet til ett felles presidentskap.

– Europa ville vært lettere å forstå dersom én kaptein styrte skipet ... Å ha en enkelt president ville bedre gjenspeile den sanne naturen i vår europeiske union – som både en forening av stater og en forening av borgere, sier Juncker.

Han ønsker også å gjøre det mulig for kommisærer å stille til valg i Europaparlamentet.

På lenkene under kan du lese og se talen i sin helhet samt finne mer informasjon om publikasjonene.